FORMACIÓ OCUPACIONAL 2017-2018​

[PROPERAMENT PUBLICAREM LA INFORMACIÓ SOBRE LA NOVA OFERTA FORMATIVA]

La formació ocupacional s’adreça, principalment, a persones en situació d’atur. La finalitat d’aquest tipus de formació és millorar la qualificació professional i/o la capacitat d’inserció laboral de les persones a través del perfeccionament de les seves competències professionals.
 
Són accions formatives totalment subvencionades. De caràcter teòric i pràctic, poden ser de curta o de llarga durada. També poden incloure pràctiques en empresa.

En aquesta oferta trobareu el llistat de cursos relatius a la convocatòria d'accions formatives subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya i adreçades prioritàriament a persones en situació d'atur per l'any 2017 - 2018 (convocatòria FOAP 2017).

RELACIÓ DE LES DIFERENTS ACTIVITATS FORMATIVES 2017-2018:

 • ANGLÈS
  • A1 
  • A2
  • B1 
 • ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES EN EL DOMICILI (2 edicions) 
 • ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES EN INSTITUCIONS SOCIALS (2 edicions) 
 • CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB 
 • CREACIÓ I GESTIÓ DE MICROEMPRESES 
 • DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS EN TECNOLOGIA WEB 
 • GESTIÓ ADMINISTRATIVA I FINANCERA COMERÇ INTERNACIONAL 
 • GESTIÓ COMPTABLE I  AUDITORIA 
 • GESTIÓ INTEGRADA EN RECURSOS HUMANS 
 • INSERCIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT 
 • MANTENIMENT DELS SISTEMES ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS DE VEHICLES 
 • MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL.LACIONS SOLARS 
 • OPERACIONS AUXILIARS EN SERVEIS ADMINISTRATIUS (2 edicions) 
 • ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MAGATZEMS  (2 edicions) 
Per tal de poder participar en el procés de selecció, haureu de seguir les següents passes:
 1. Consulteu els diferents programes dels cursos per obtenir més informació. Valoreu si reuniu els requisits previstos en cada convocatòria i si podeu assistir al curs amb l'horari i calendari establerts. Cliqueu en els respectius programes per tal d’obtenir més informació.
 2. Si us interesseu per alguna especialitat cal que us adreceu a les instal·lacions de Cal Molins (C. dels Calders, 32; Sabadell) per formalitzar la sol·licitud de formació en horari de 9:00h a 14:00h de dilluns a divendres i tardes de dilluns a dijous de 16:00 a 18:30h.
 
QUÈ NECESSITEU PER FER EFECTIVA LA SOL·LICITUD?
 
a) Recollir a partir del 14 de novembre de 2016 a Cal Molins la documentació per poder accedir a l’oferta formativa d’enguany
b) Aportar la documentació omplerta i signada afegint-hi la fotocòpia de:
 • DNI
 • Targeta Demandant d’Ocupació (actualitzada)
 • Currículum Vitae
 • Títol i/o Certificat de formació que acrediti el nivell acadèmic requerit pel/s curs/os sol.licitat/s (si no el teniu, en el seu defecte haureu de fer una prova de nivell en els cursos de nivell 2 i nivell 3.
 
QUÈ HEU DE TENIR EN COMPTE?
 • Aquesta oferta formativa està pendent d'aprovació per part del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
 • Respecteu el període de sol·licitud d’informació i porteu la documentació requerida.
 • Tota la documentació necessària per tal de formalitzar la inscripció a la convocatòria de FOAP 2017-2018 us la facilitarem presencialment a Cal Molins (c. dels Calders 32, Sabadell)
 • En el que cas que vulgueu portar aquesta documentació ja complimentada us l’adjuntem.
Des del servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sabadell entenem la Formació com una eina tant per accedir a ocupacions amb futur com per facilitar un canvi professional.
 
Per això la nostra Formació Ocupacional té una visió integral i eminentment pràctica, adreçada a obtenir el Certificat de Professionalitat de cadascuna de les especialitats que hi oferim.
 

Què és un Certificat de Professionalitat? 

Què trobaràs als nostres Certificats de professionalitat?

 • Seguiment tècnic que et donarà suport durant el teu itinerari formatiu i laboral.
 • Mòduls teòrics-pràctics amb mètodes actius i participatius, impartits per experts acreditats.
 • Pràctiques professionals en empresa