FORMACIÓ OCUPACIONAL 2017-2018​

NOTA INFORMATIVA
 
Les persones que ja han assistit a alguna de les Sessions Informatives que hem realitzat durant els mesos de setembre, octubre i novembre de 2017 no cal que facin aquesta sol.licitud ja que se les  trucarà  per iniciar el procés de  selecció.

 

La formació ocupacional s’adreça, principalment, a persones en situació d’atur. La finalitat d’aquest tipus de formació és millorar la qualificació professional i/o la capacitat d’inserció laboral de les persones a través del perfeccionament de les seves competències professionals.

Són accions formatives totalment subvencionades. De caràcter teòric i pràctic, poden ser de curta o de llarga durada. També poden incloure pràctiques en empresa.

En aquesta oferta trobareu el llistat de cursos relatius a la convocatòria d'accions formatives subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya i adreçades prioritàriament a persones en situació d'atur per l'any 2017 - 2018 (convocatòria FOAP 2017).

 

CURS PROGRAMA DÍPTIC DATA INICI
Anglès (A1

Programa

Díptic començat
Anglès (A2)

Programa

Díptic 4/4/2018
Anglès (B1)

Programa

Díptic 11/06/2018
Atenció sociosanitària a persones al domicili

Programa

Díptic 20/04/2018
Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Programa

Díptic 7/05/2018
Confecció i publicació de pàgines web

Programa

Díptic 26/04/2018
Creació i gestió de microempreses

Programa

Díptic 4/05/2018
Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologia web

Programa

Díptic 3/04/2018
Docència de la formació professional per a l'ocupació

Programa

Díptic 21/02/2018
Gestió administrativa i financera del comerç internacional

Programa

Díptic 2/04/2018
Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria

Programa

Díptic 10/04/2018
Gestió integrada de recursos humans

Programa

Díptic començat
Inserció laboral de persones amb discapacitat 

Programa

Díptic 16/05/2018
Manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles

Programa

Díptic 16/05/2018
Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars

Programa

Díptic 24/04/2018
Operacions auxiliars en serveis administratius

Programa

Díptic 8/05/2018
Organització i gestió de magatzems

Programa

Díptic 19/02/2018

 

CURSOS QUE COMENCEN PROPERAMENT

ABANS DE FER LA SOL·LICITUD

 1. Consulteu els diferents programes dels cursos per obtenir més informació
 2. Valoreu si reuniu els requisits previstos en cada convocatòria i si podeu assistir al curs amb l'horari i calendari establerts. 
 3. Cliqueu en els respectius programes per tal d’obtenir més informació. 
 
DOCUMENTS
 1. Full informatiu
 2. Alta de persona usuària
 3. Qüestionari d'interessos formatius
 
QUÈ NECESSITEU PER FER EFECTIVA LA SOL·LICITUD?
 1. Recollir a Cal Molins la documentació per poder accedir a l’oferta formativa d’enguany (també us la podeu descarregar al web, a sota de l'epígraf 'Documents')
 2. Aportar la documentació omplerta i signada afegint-hi la fotocòpia de:
 • DNI
 • Targeta Demandant d’Ocupació (actualitzada)
 • Currículum Vitae
 • Títol i/o Certificat de formació que acrediti el nivell acadèmic requerit pel/s curs/os sol.licitat/s (si no el teniu, en el seu defecte haureu de fer una prova de nivell en els cursos de nivell 2 i nivell 3) 

L'horari per al lliurement de la documentació és de 9:00h a 14:00h (de dilluns a divendres) i de 16:00 a 18:30h (de dilluns a dijous).

 

CONSULTEU LA DATA DE COMENÇAMENT DEL CURS PER FER LA INSCRIPCIÓ AMB SUFICIENT ANTELACIÓ

 

Des del departament de Treball i Empresa de l'Ajuntament de Sabadell entenem la Formació com una eina tant per accedir a ocupacions amb futur com per facilitar un canvi professional.

Per això la nostra Formació Ocupacional té una visió integral i eminentment pràctica, adreçada a obtenir el Certificat de Professionalitat de cadascuna de les especialitats que hi oferim.

Què és un Certificat de Professionalitat? 

Què trobaràs als nostres Certificats de professionalitat?

 • Seguiment tècnic que et donarà suport durant el teu itinerari formatiu i laboral.
 • Mòduls teòrics-pràctics amb mètodes actius i participatius, impartits per experts acreditats.
 • Pràctiques professionals en empresa