&

Espai de coworking

 

Aquesta modalitat de coworking consisteix en el lloguer d’un despatx compartit i equipat, pagant tan sols una part del cost de l’oficina tradicional i gaudint de la resta de serveis del centre. Aquest despatx compartit ofereix tots els serveis bàsics per tal d’iniciar una activitat econòmica, ja que està equipat amb el mobiliari bàsic (taula, cadira i armari) com dels serveis de comunicació essencials (telèfon i internet). L’espai de coworking té una capacitat màxima de 10 persones.

A més, es pot fer ús dels serveis centralitzats com els d’impressió de materials, reprografia, fax, manteniment i neteja, recepció de correspondència en horari d’atenció al públic o d’accés a Internet a través de Wi-Fi i ADSL.

ImprimeixCorreu