&

XMESS

La Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS) és una associació formada per municipis catalans que volen fomentar l’ESS als seus territoris. La finalitat de la XMESS és promoure, reforçar i consolidar aquest àmbit, fixant objectius i estratègies comunes, com també fomentar la cooperació i l’acció conjunta entre els seus membres, i fer-ho des del diàleg permanent amb els seus actors.

El 10 d’abril del 2019 Sabadell va acollir la presentació de la Guia L’ABC de l’economia social i solidària als municipis, un recull que permet conèixer exhaustivament trenta iniciatives concretes que expliquen “amb fets” polítiques públiques locals d’impuls de l’ESS. 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES

1. Ajudar a enfortir l’ESS a cada municipi compartint recursos i treballant de manera conjunta entre els seus membres.

  • Es fan jornades sobre temes d’interès com la contractació pública responsable, reculls d’actuacions de foment d’aquest model, propostes de perfils competencials de les tècniques especialistes, o presentacions d’eines de diagnosi i mapatge de l’ESS, entre d’altres.

2. Incidir i relacionar-se tant amb agents i xarxes de l’ESS a escala nacional i internacional, com amb administracions supramunicipals:

  • Agents i xarxes ESS: Xerrades a la FESC (Fira de l’Economia Solidària a Catalunya), assistència al GSEF 2018 (Fòrum Global de l’Economia Social), participació al programa C.I.T.I.E.S amb Amèrica Llatina
  • Administracions supramunicipals: col·laboracions amb altres administracions per a fomentar el model econòmic: Diputació de Barcelona, i l’Aracoop del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.

3. Compartir coneixement i experiències municipals

L’Ajuntament de Sabadell és soci fundador i membre de la primera Junta Executiva de l'associació Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària -XMESS des de la seva constitució el 17 de maig del 2017.

Pel que fa a la seva implicació dins de la XMESS podem diferenciar en dos períodes:

  • Municipi impulsor durant el Període 2015-2017: elaboració dels estatuts i del Pla de Treball.
  • Membre de la 1a Junta Executiva 1ª Comissió Executiva: suport al desplegament del pla de treball per al període 2017-2019, mitjançant la incorporació d’una tècnica a la Comissió Tècnica de l’Executiva i als Grups de Treball creats.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web o seguir la Xarxa a Twitter: @XmessCat.

ImprimeixCorreu

Ateneu Cooperatiu

Pla estratègic

Diagnosi ESS

Valua

Consum responsable

Associació XMESS