&

En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat de titularitat de l’Ajuntament de Sabadell, Ctra. de Barcelona, 208 bis, 08205 Sabadell, amb la finalitat d’informar de les seves activitats i serveis.

Vostè podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit dirigit a Promoció Econòmica de Sabadell. Amb la tramesa d’aquest mail autoritza l’Ajuntament de Sabadell a fer ús de les seves dades amb les finalitats indicades.

ImprimeixCorreu