Infodades publicació de l'OEL

QUÈ ÉS?

Publicació trimestral amb dades actualitzades sobre l'activitat econòmica a la ciutat, principalment estructura empresarial i mercat de treball.

Les dades de l'Infodades provenen tant de fonts d'informació municipals, com també d'altres agents i institucions que duen a terme activitats al nostre territori.

 

DARRER INFODADES: 4rt TRIMESTRE 2017