Informe de Conjuntura

QUÈ ÉS?

Aquesta publicació, de caràcter semestral, fa una anàlisi de les principals dades socioeconòmiques de la ciutat.

La seva informació es basa principalment en dades estadístiques sobre l'evolució recent de diferents paràmetres socioeconòmics. L’informe ofereix comparatives d’indicadors socioeconòmics de Sabadell respecte a altres municipis.

Les dades de l’Informe de Conjuntura provenen tant de fonts d'informació municipals, com també d'altres agents i institucions que duen a terme activitats al nostre territori.


INFORME DE CONJUNTURA 2n SEMESTRE 2017

L'Informe de Conjuntura és una publicació que consta de diferents capítols. A través del següent requadre pots consultar els capítols disponibles de l'Informe de Conjuntura del 1r semestre de 2017.

0. CONTEXT

1. INDICADORS 

2. ESTRUCTURA EMPRESARIAL

3. MERCAT DE TREBALL

4. FORMACIÓ PROFESSIONAL I UNIVERSITÀRIA

5. CONSUM 

6. HABITATGE