Blog OEL

La jornada estava orientada a la reflexió sobre quin és i quin hauria de ser el paper dels Observatoris de les ciutats mitjanes. Organitzada per la xarxa d' “El Perfil de Ciutat 2017” (formada per 14 ciutats mitjanes, entre les quals està Sabadell), es va celebrar el passat 24 de novembre a a la Universitat Autònoma de Barcelona amb la col·laboració del Departament de Geografia de la UAB.

  

En concret la Xarxa de municipis “El Perfil de la Ciutat” està formada per 14 ajuntaments de Catalunya. A més de Sabadell integren aquesta xarxa Badalona, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Girona, Granollers, Manresa, Mataró, Mollet del Vallès, Prat de Llobregat, Rubí, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa i Vic. La xarxa resta oberta a la participació d’altres ciutats mitjanes que vulguin col·laborar amb l’objectiu desenvolupar i aplicar eines, metodologies i indicadors tècnics per a mesurar la qualitat de vida i benestar de les ciutats. 

Evolució de la contractació temporal durant la crisi a Sabadell

El volum total de contractes laborals registrats a Sabadell es torna a situar en els nivells anteriors a la crisi. Ara bé, la tipologia d’aquests contractes és la mateixa d’aleshores? I més en concret, la durada d’aquests és la mateixa? Analitzem l’evolució de la contractació laboral temporal i, d’aquesta, aquella amb una durada inferior a un mes, perquè les xifres d’aquesta durada tenen un volum significatiu.