Plans d'Ocupació

 
Els plans d'ocupació són programes destinats a promoure la contractació laboral de persones en situació d'atur per a la realització d'actuacions de caràcter temporal i d'interès general i social.
 
El Servei d'Ocupació de Catalunya subvenciona el cost salarial i de Seguretat Social derivada de la contractació laboral de persones aturades.
 
Les actuacions descrites tenen naturalesa addicional respecte de les actuacions habituals de les entitats que promouen els plans d'ocupació i tenen com a objectiu proporcionar una feina a les persones que d'una altra manera tindrien grans dificultats per trobar un en el mercat obert.
 
Les entitats que poden sol·licitar subvencions per a plans d'ocupació són les entitats locals de Catalunya i les seves entitats dependents o vinculades, i les entitats i institucions sense ànim i lucre i universitats públiques amb seu a Catalunya.
 
Poden ser beneficiaris/àries dels plans d'ocupació les persones inscrites a les oficines de Treball com a demandants d'ocupació no ocupades, amb les prioritats que es determinin en la convocatòria corresponent.
 
Les convocatòries respectives concreten els requisits a què s'han d'ajustar les entitats sol·licitants, els criteris que han de complir els projectes i els sectors, actuacions i col·lectius de persones desocupades que poden ser contractades.

Coneix els programes de Formació i Treball

Preguntes freqüents

 

Quins són els requisits per participar en un Pla d'Ocupació?

He d'estar inscrit/a com a mínim 6 mesos com a demandant d’ocupació al servei públic d’ocupació

No he d'estar cobrant la prestació i/o subsidi d’atur (o només em quedi un més per exhaurir-la) en el moment de la presentació de l’oferta d’ocupació

No he d'haver participat en projectes del programa de plans d’ocupació iniciats als anys 2008 i 2009

Quins requisits he de tenir per tenir preferència de participació sobre altres persones?

Si he participat en accions formatives relacionades amb els sectors prioritzats a la convocatòria

Si tinc 30 anys o menys

Si sóc una persona amb discapacitat o forma part de col·lectius en situació de risc d’exclusió social

Què no es considera subsidi?

L’ajut del Programa temporal de protecció per desocupació i inserció (PRODI)

La renda mínima d’inserció

Aquells altres ajuts que ho determinin expressament les seves bases reguladores

Qui fa la selecció de les persones participants?

Seran les OTG qui remetran als Ajuntaments un llistat de les potencials persones beneficiàries, que compleixin els criteris assenyalats, garantint que les persones escollides estiguin en nombre en proporció al llistat rebut quant a l’edat (menors i majors de 30 anys) i sexe.