&

  • baner1
  • baner2
  • baner3
  • baner4

Enfeina't

Enfeina't és un programa adreçat a persones en atur de llarga durada. S’entén per persona aturada de llarga durada la persona demandant inscrita a l'Oficina de Treball un mínim de 12 mesos, continuats o no, dins d'un període de 18 mesos i que compleix aquesta condició encara que s'hi hagués inscrit abans.

L'objectiu d'aquest programa és la inserció laboral d'aquestes persones proporcionant-los un contracte laboral i un acompanyament de reforç al llarg de tot el període de contractació. Els participants podran reprendre la seva experiència professional i adquirir una millora de la seva ocupabilitat.

La durada habitual de les contractacions del Programa Enfeina't oscil·la entre els 6, 9 i 12 mesos.

Els sectors prioritaris que marquen les diferents especialitats de les contractacions son:

  • Tecnologies de la informació i la comunicació (xarxes socials, comunicació audiovisual)
  • Medi Ambient, energies i sostenibilitat (agents energètics)
  • Manteniment urbà i manteniment i reparació d'instal·lacions i habitatges (suport a obres; neteja viària; neteja d'equipaments; construcció; pintura; instal·lador/a; fusteria; jardineria; logística i magatzem)
  • Serveis proximitat i atenció a les persones (auxiliars administratives, atenció a la infància)

Per participar en els processos de selecció de les persones que es beneficiaran del programa ENFEINA’T s’ha d’estar inscrit a l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG).

 

 

 


"Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa ENFEINA'T"

Subvenció: 725.471,11 € Contractes: 22


 

ImprimeixCorreu