&

Què és l'Economia Social i Solidària?

L’Economia Social i Solidària és aquella que situa la persona i la comunitat al centre de la seva activitat, i prioritza el benestar col·lectiu per davant del benefici econòmic. L’orienten principis com la transparència, la participació, la sostenibilitat, l’equitat, la inclusió, la solidaritat, la col·laboració i compromís amb la comunitat, amb una clara voluntat transformadora davant l’actual context de desequilibri, desigualtat i exclusió social.

Formen part de l’ESS totes aquelles empreses, entitats i altres iniciatives que s'organitzen de manera democràtica, que s'orienten a resoldre necessitats en lloc de prioritzar el màxim benefici econòmic i que actuen amb compromís social.

QUÈ FEM?

Des de l’any 2007, s’estan una sèrie de projectes per promoure que els diferents agents econòmics de la ciutat (administració, empresa, entitats no lucratives, i ciutadania en tant que consumidora) incorporin les pràctiques necessàries per tal que l’impacte social i mediambiental de la seva activitat sigui el més beneficiós possible per a tots nosaltres.

Aquests projectes posen el focus en protagonistes i perspectives diferents, que contribueixen a assolir aquest objectiu de manera complementària: 

  • Les empreses i l’Administració local, amb el foment de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC)
  • El Tercer Sector local (Plataforma Vàlua), donant visibilitat al seu treballa en pro de la inclusió social i laboral dels ciutadans i ciutadanes més vulnerables
  • Les iniciatives de l’ESS de la ciutat, amb un treball conjunt per sensibilitzar i  fomentar el sector de l’ESS local
  • La pròpia Ciutadania, com a col·laboradora imprescindible i necessària en la promoció del Consum Responsable. 

El projecte de foment de l’ESS té la voluntat de donar visibilitat i posar en valor aquest model econòmic, potenciar el treball en xarxa i impulsar iniciatives conjuntes per a crear un Mercat Social a la nostra ciutat.

Per assolir aquests objectius s’ha constituït un Grup de Treball d’Economia Social i Solidària, format per entitats, empreses i altres protagonistes de l’ESS de la ciutat, amb qui es treballa i decideixen conjuntament accions per sensibilitzar i donar a conèixer aquesta economia, acompanyar i donar impuls a les iniciatives existents i a la construcció d’un Mercat Social, i fomentar un consum més reflexiu i responsable.

També participem activament en el procés de creació d’una xarxa de Municipis per a l’Economia Social i Solidària (xMESS), de la que Sabadell és municipi impulsor, per compartir experiències i impulsar projectes comuns.

Totes aquestes activitats es complementen amb els serveis especialitzats que es donen des de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa i l’Autònom: sensibilització a escoles i instituts en cooperativisme; suport tècnic per la creació i consolidació d’aquestes empreses; i formació especialitzada, conjuntament amb la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

 

ImprimeixCorreu