Dia Internacional de les Cooperatives 2021: Reconstruir millor juntes

El proper dissabte 3 de juliol es commemora el Dia Internacional de les Cooperatives, el #Coopsday. Aquest esdeveniment es celebra cada any el primer cap de setmana de juliol de de l’any 1995, centenari de l'Aliança Cooperativa Internacional –AIC.

El lema d'enguany del #Coopsday és "Reconstruir millor juntes", i té com a objectiu donar visibilitat a com les cooperatives estan afrontant la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19.

Tal i com reflexiona la Confederació de Cooperatives de Treball de Catalunya en motiu de la commemoració del #Coopsday 2021, les greus conseqüències generades per la pandèmia de Covid-19, han mostrat com la col·laboració i la cooperació marquen el camí per afrontar les necessitats actuals i els reptes de futur. És per aquest motiu que la Intercooperació, teixir aliances i crear xarxes de col·laboració i suport mutu ha de ser la via per afrontar l’actual crisi global, amb resiliència i solidaritat.

I per posar de manifest que ni les persones ni les organitzacions no hem de, ni podem, permetre’ns afrontar una crisi com l’actual soles, i posar en valor el fet de cooperar i encarar juntes els reptes de futur, la Confederació de Cooperatives de Catalunya i la Direcció General d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives, han organitzat un acte institucional el divendres 2 de juliol, en que es donaran a conèixer experiències de Intercooperació que estan duent a terme diferents cooperatives de Catalunya, així com els projectes de Intercooperació de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, i l’espai de cocreació N’Xarxa impulsat per CoopCat per tal de connectar i accelerar projectes cooperatius.

L’acte institucional comptarà amb la presència de Guillem Llorens, president de La Confederació de Cooperatives de Catalunya –CoopCat i Roger Torrent, Conseller d’Empresa i Treball, que obriran l’acte, i en la seva segona part retrà homenatge a Arcadi Oliveres.

L’acte es penjarà  al canal de Youtube de la Confederació de Cooperatives de Treball –CoopCat, el dissabte dia 3 de juliol: 

Reconstruir millor juntes

Amb aquest lema es vol mostrar com els models empresarials centrats en les persones i basats en els valors i principis del cooperativisme, permeten reduir les desigualtats, facilitar la prosperitat de la comunitat i donar resposta a l’actual crisi global accelerada per la pandèmia de la COVID-19. Per aquest motiu el programa previst posa el focus molt especialment en el 6è principi del cooperativisme, és a dir en la Cooperació entre cooperatives, altrament coneguda com a Intercooperació.

La Intercooperació és l’alternativa de l’Economia Social i Solidària als models empresarials competitius i centrats en l’interès propi i el lucre. És un mecanisme relacional, basat en la creació de xarxes de col·laboració entre projectes i iniciatives centrats en el benestar de les persones i el planeta.

Una resposta resilient a la crisi es fonamenta, des de la perspectiva cooperativista, en els valors d'autoajuda, auto-responsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat, i posats a la pràctica a través dels principis cooperatius definits per l’AIC:

  • 1r Principi. Adhesió voluntària i oberta, segons el qual les cooperatives són organitzacions voluntàries i obertes a totes les persones que vulguin utilitzar els seus serveis i disposades a acceptar les responsabilitats de ser-ne sòcies, sense cap tipus de discriminació.
  • 2n Principi. Gestió democràtica per part dels socis, segons el qual són gestionades democràticament pels seus membres, que participen activament en la definició de les polítiques i en la presa de decisions, amb igualtat de drets i deures, segons el principi d’una persona (física o jurídica) un vot. Les persones escollides per representar i gestionar les cooperatives en són responsables davant la resta de sòcies.
  • 3r Principi. Participació econòmica dels socis, segons el qual les persones sòcies contribueixen equitativament al capital de la cooperativa i la gestionen democràticament, segons el marc normatiu que les regula.
  • 4rt Principi. Autonomia i independència, segons el qual les cooperatives són organitzacions autònomes d'autoajuda gestionades pels seus membres.
  • 5è Principi. Educació, formació i informació, segons el qual una part dels excedents de la cooperativa s’ha de destinar a la formació de les persones membres, per tal d’assegurar que tenen els coneixement i habilitats necessàries per a dur a terme les seves responsabilitats. Així mateix, són organitzacions responsables d’informar i divulgar el cooperativisme.
  • 6è Principi. Cooperació entre cooperatives, segons el qual les cooperatives funcionen d’una manera més efectiva i enforteixen el moviment cooperatiu quan col·laboren les unes amb les altres, tant en l’àmbit local, com en el supralocal i internacional.
  • 7è Principi. Interès per la comunitat, segons el qual són organitzacions que treballen per al desenvolupament sostenible de les seves comunitats,  mitjançant polítiques aprovades pels seus membres.

Per saber-ne més sobre cooperativisme i Intercooperació:

Imprimeix