&

Processos de selecció

AVÍS IMPORTANT 

Us informem que els terminis dels processos de selecció, i conseqüentment de la realització de proves i publicació de llistats i/o resultats, han quedat suspesos de conformitat amb la Disposició addicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de març, que declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, la qual estableix la suspensió i interrupció dels terminis de tramitació dels procediments de totes les entitats del sector públic, entre les quals es troba Promoció Econòmica de Sabadell, SL. El còmput de terminis  es reprendrà en el moment en que perdi vigència l'esmentat decret o, en el seu cas, les seves pròrrogues.DESCARREGA'T LA INSTÀNCIA

EXPERT/A FORMADOR/A DE L'ESPECIALITAT DE JARDINERIA (2020-006)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (06/03/2020)


OFICIAL 1A CONSTRUCCIÓ (2020-005)

>LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (11/03/2020)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (24/02/2020)


TÈCNIC/A MIG DE GESTIÓ DE SUPORT AL NEGOCIAT JURÍDIC I ADMINISTRATIU (2020-004)

>LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (12/03/2020)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (24/02/2020)

>RESUM DE LA CONVOCATÒRIA (24/02/2020)


CONSERGE AUXILIAR D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (2020-003)

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (10/03/2020)

>LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (03/03/2020)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (27/02/2020)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (10/02/2020)


EXPERT/A FORMADOR/A DE L'ESPECIALITAT DE JARDINERIA (2020-002)

>LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (25/02/2020)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (19/02/2020)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (28/01/2020)


OFICIAL 1A PLADUR (2020-001)

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (12/02/2020)

>PERSONES CONVOCADES A REALITZAR ENTREVISTA (10/02/2020)

>PERSONES CONVOCADES A REALITZAR PROVA (05/02/2020)

>LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (30/01/2020)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (13/01/2020)


BORSA DE TÈCNICS/QUES DE PROMOCIÓ EMPRESARIAL DE CIUTAT: ATRACCIÓ D’INVERSIÓ INDUSTRIAL

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (23/12/2019)

>LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES A ENTREVISTA (23/12/2019)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (17/12/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA i ANNEX (09/12/2019)


OFICIAL 1a FUSTERIA

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (24/12/2019) i ANNEX (14/01/2019)

>BORSA PROVISIONAL DE PERSONES CONVOCADES A ENTREVISTA (20/12/2019)

>LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (17/12/2019)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (12/12/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (22/11/2019)


OFICIAL 1a INSTAL·LADOR

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (24/12/2019) i ANNEX (14/01/2019)

>BORSA PROVISIONAL DE PERSONES CONVOCADES A ENTREVISTA (20/12/2019)

>LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (17/12/2019)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (12/12/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (22/11/2019)


OFICIAL 1a LOGÍSTICA I MAGATZEM

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (24/12/2019) i ANNEX (14/01/2019)

>BORSA PROVISIONAL DE PERSONES CONVOCADES A ENTREVISTA (20/12/2019)

>LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (17/12/2019)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (12/12/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (22/11/2019)


OFICIAL 1a JARDINERIA

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (24/12/2019) i ANNEX (14/01/2019)

>BORSA PROVISIONAL DE PERSONES CONVOCADES A ENTREVISTA (20/12/2019)

>LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (17/12/2019)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (12/12/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (22/11/2019)


PROCÉS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, SL PER A L’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL I LA DERIVADA DE LES TAXES DE REPOSICIÓ INTERNES, PREVIST A LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL 29 DE LA LLEI 6/2018 DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER L’ANY 2018: 

*AVÍS: El llistat amb les puntuacions dels mèrits de les persones que han superat la prova es publicaran el dia 19 de desembre de 2019


BORSA DE TÈCNICS/QUES DE PROMOCIÓ EMPRESARIAL DE CIUTAT: ATRACCIÓ D’INVERSIÓ INDUSTRIAL

>LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (09/12/2019)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (02/12/2019) i ADDENDA (04/12/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA i ANNEX (15/11/2019)


BORSA DE TÈCNICS/QUES DE PROGRAMES DE FORMACIÓ

>RESULTATS PRIMER I SEGON TRAM D'ENTREVISTES (29/01/2020)

>SEGON TRAM D'ENTREVISTES (24/12/2019)

>RESULTATS DEL PRIMER TRAM D'ENTREVISTES (24/12/2019)

>BORSA PROVISIONAL D'ASPIRANTS (19/12/2019)

>LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (09/12/2019)*

[*AVÍS: la PROVA TÈCNICA tindrà lloc DIVENDRES 13 DE DESEMBRE A LES 9 h a l’edifici Cal Molins (c. dels Calders, 32)]

>LLISTAT PROVISONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (28/11/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA i ANNEX (5/11/2019)


BORSA DE TÈCNICS/QUES DE SEGUIMENT DE PROGRAMES D'OCUPACIÓ (2019-026)

>RESULTATS DEL 6è TRAM D’ENTREVISTES (11/03/2020)

>CONVOCATÒRIA SISÈ TRAM D’ENTREVISTES (11/03/2020)

>RESULTATS 3r, 4t i 5è TRAM D'ENTREVISTES (12/02/2020)

>RESULTATS 3r TRAM D'ENTREVISTES (10/02/2020)

>CONVOCATÒRIA 3r TRAM D'ENTREVISTES (31/01/2020)

>RESULTATS 1r i 2n TRAM D'ENTREVISTES (27/12/2019)

>BORSA PROVISIONAL I CONVOCATÒRIA ENTREVISTA (20/12/2019)

>LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (05/12/2019)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (25/11/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA i ANNEX (29/10/2019)


BORSA DE TÈCNICS/QUES DE L'ÀMBIT D'ORIENTACIÓ I INTERMEDIACIÓ LABORAL

>RESULTATS 1r a 3r TRAM ENTREVISTES (11/02/2020)

>CONVOCATÒRIA A ENTREVISTA (31/01/2020)

>BORSA PROVISIONAL DE PERSONES QUE HAN SUPERAT LA PROVA

>LLISTATS PROVISIONALS DE BORSES 

>LLISTATS DEFINITIUS DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (03/12/2019)

>LLISTATS PROVISIONALS DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (21/11/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA i ANNEX (23/10/2019)


DOCENTS EXPERTS/ES PER A LA IMPARTICIÓ DELS DIFERENTS PROJECTES DE QUALIFICACIÓ DESENVOLUPATS

>BORSA DE TREBALL DEFINITIVA

>PERSONES ADMESES CONVOCADES A ENTREVISTA

>BORSA PROVISIONAL DE PERSONES ASPIRANTS AMB VALORACIÓ DE MÈRITS (14/11/2019)

>BORSA PROVISIONAL DE PERSONES ASPIRANTS (11/11/2019)

>LLISTATS PROVISIONALS DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (4/11/2019)

 

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA* i ANNEX (09/10/2019)

*AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: 24/10/2019


TÈCNIC/A IMPULSOR/A DE LES UNITATS TERRITORIALS BARRIS DEL RIPOLL

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (28/10/2019)

>PERSONES CONVOCADES A ENTREVISTA (21/10/2019)

>LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (15/10/2019)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (09/10/2019) 

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA i ANNEX (23/09/2019)

*Les persones candidates que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar una prova específica de coneixements de llengua catalana de nivell C (nivell de suficiència de català),  amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d'apta o no apta.


TÈCNIC/A DE SUPORT A L'EMPRENEDORIA I LA CREACIÓ D'EMPRESES

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (30/09/2019)

>LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (23/09/2019)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (17/09/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (05/08/2019)


TÈCNIC/A DE SUPORT A LA INDÚSTRIA

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (30/09/2019)

>LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (23/09/2019)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (17/09/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (05/08/2019)


TÈCNIC/A DE L'OBSERVATORI DE L'ECONOMIA LOCAL

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (24/07/2019)

>LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES I CONVOCADES A ENTREVISTA (18/07/2019)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (15/07/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (26/06/2019)


BORSA DE TREBALL DE TAQUILLERS, GUARDA-ROBES I OPERARIS DE NETEJA DEL VAS PER LES CAMPANYES D'ESTIU DE LES PISCINES MUNICIPALS

>LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES DE LA BORSA D'AUXILIARS DE NETEJA VAS (09/07/2019)

>LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES DE LA BORSA DE TAQUILLERS/ES GUARDA-ROBA (09/07/2019)

>LLISTA PERSONES CANDIDATES QUE SUPEREN EL PROCÉS DE SELECCIÓ I PERSONES PENDENTS DEL RESULTAT PROVA DE CATALÀ DE LA BORSA AUXILIARS NETEJA VAS (04/07/19)

>LLISTA PERSONES CANDIDATES QUE SUPEREN EL PROCÉS DE SELECCIÓ I PERSONES PENDENTS DEL RESULTAT PROVA DE CATALÀ DE LA BORSA TAQUILLERS/ES GUARDA-ROBA (04/07/19)

>LLISTA DEFINTIVA DE PERSONES ADEMESES A LA BORSA VACANTS PISCINES AUXILIARS NETEJA VAS (27/06/2019)

>LLISTA DEFINTIVA DE PERSONES ADMESES A LA BORSA VACANTS PISCINES TAQUILLERS/ES GUARDA-ROBA (27/06/2019)

>LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESESES A LA BORSA VACANTS PISCINES AUXILIARS NETEJA VAS (25/06/2019)

>LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESESES A LA BORSA VACANTS PISCINES TAQUILLERS/ES GUARDA-ROBA (25/06/2019) 

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (06/06/2019)

>ANNEX A LES BASES (06/06/2019)


EXPERT/A DOCENT DE MANTENIMENT DE JARDINERIA I HORT URBÀ

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (08/07/2019)

>LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (26/06/2019)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXLCOSES (18/06/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (23/05/2019)


TÈCNIC/A AUXILIAR DE GESTIÓ

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (24/05/2019)

>LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (20/05/2019)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (14/05/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (ADREÇADA A PERSONAL FIX I TEMPORAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, SL) (25/04/2019)


TÈCNIC/A AUXILIAR DE GESTIÓ 

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (08/05/2019)

>LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (07/05/2019)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (30/04/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA  (ADREÇADA A PERSONAL FIX DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, SL) (12/04/2019) 


TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES PER A LA PISTA COBERTA D'ATLETISME DE CATALUNYA

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (15/05/2019)

>PERSONES ASPIRANTS ADMESES AL PROCÉS DE SELECCIÓ. LLISTAT DEFINITIU (09/05/2019)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (06/05/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (12/04/2019)


DOCENT EXPERT/A EN INSERCIÓ LABORAL, SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL I IGUALTAT DE GÈNERE

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (28/05/2019)

>PERSONES ASPIRANTS ADMESES AL PROCÉS DE SELECCIÓ.LLISTAT DEFINITIU (07/05/19)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (30/04/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (27/03/2019)


DOCENT EXPERT/A EN COMPETÈNCIES PERSONALS PER A L'OCUPACIÓ

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (28/05/2019)

>PERSONES ASPIRANTS ADMESES AL PROCÉS DE SELECCIÓ.LLISTAT DEFINITIU (07/05/2019)

>LLISTAT PROVISONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (30/04/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (27/03/2019)


DOCENT EXPERT/A EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

>RESULTATS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (28/05/2019)

>PERSONES ASPIRANTS ADMESES AL PROCÉS DE SELECCIÓ. LLISTAT DEFINITIU (07/05/19)

>LLISTAT PROVISONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (30/04/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (27/03/2019)


DOCENT EXPERT/A EN TREBALL EN EQUIP

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (15/05/2019)

>PERSONES ASPIRANTS ADMESES AL PROCÉS DE SELECCIÓ. LLISTAT DEFINITIU (07/05/2019)

>LLISTAT PROVISONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (30/04/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (27/03/2019)


DOCENT EXPERT/A EN XARXES SOCIALS

> RESULTAT PROCÉS DE SELECCIÓ (20/05/2019)

>PERSONES ASPIRANTS ADMESES AL PROCÉS DE SELECCIÓ. LLISTAT DEFINITIU (07/05/19)

>LLISTAT PROVISONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (30/04/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (27/03/2019)


DOCENT EXPERT/A EN RESTAURACIÓ

>RESULTATS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (28/05/2019)

>PERSONES ASPIRANTS ADMESES AL PROCÉS DE SELECCIÓ. LLISTAT DEFINITIU (07/05/19)

>LLISTAT PROVISONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (30/04/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (27/03/2019)


DOCENT EXPERT/A EN ALEMANY NIVELLS A1, A2, B1

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (15/05/2019) 

>LLISTAT PROVISONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (30/04/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (27/03/2019)


DOCENT EXPERT/A EN ANGLÈS NIVELLS A1, A2, B1

>RESULTAT PROCÉS DE SELECCIÓ (20/05/2019) 

>LLISTAT PROVISONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (30/04/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (27/03/2019)


DOCENT EXPERT/A EN ACTIVITATS AUXILIARS DE COMERÇ

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (28/05/2019)

>PERSONES ASPIRANTS ADMESES AL PROCÉS DE SELECCIÓ. LLISTAT DEFINITIU (07/05/19)

>LLISTAT PROVISONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (30/04/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (27/03/2019)


DOCENT EXPERT/A EN OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES EN EDIFICIS

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (15/05/2019)

>PERSONES ASPIRANTS ADMESES AL PROCÉS DE SELECCIÓ. LLISTAT DEFINITIU (07/05/2019)

>LLISTA PROVISONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (30/04/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (27/03/2019)


DOCENT EXPERT/A EN OPERACIONS AUXILIARS DE MANTENIMENT DE CARROSSERIES DE VEHICLES

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (17/05/2019)

>PERSONES ASPIRANTS ADMESES AL PROCÉS DE SELECCIÓ (02/05/2019)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (26/04/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (21/03/2019)


DOCENT EXPERT/A EN MANTENIMENT DE SISTEMES ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS DE VEHICLES

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (17/05/2019)

>PERSONES ASPIRANTS ADMESES AL PROCÉS DE SELECCIÓ (02/05/2019)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (26/04/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (21/03/2019)


DOCENTS EXPERTS/ES EN FORNERIA I PASTISSERIA

>LLISTAT DE PERSONES SELECCIONADES (05/04/2019)

>LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (03/04/2019)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (28/03/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (13/03/2019)


TÈCNIC/A D'ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I LABORAL

>LLISTAT DE PERSONES SELECCIONADES (08/04/2018)

>LLISTAT DE PERSONES APTES QUE PASSEN A ENTREVISTA (01/04/2019)

>LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (21/03/2019)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (15/03/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (25/02/2019)


TÈCNIC/A D'INTERMEDIACIÓ LABORAL I PROSPECCIÓ ECONÒMICA

>LLISTAT DE PERSONES SELECCIONADES (08/04/2018)

>LLISTAT DE PERSONES APTES QUE PASSEN A ENTREVISTA (01/04/2019)

>LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (21/03/2019)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (15/03/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (25/02/2019)


TÈCNIC/A SEGUIMENT PROGRAMES DE FORMACIÓ I TREBALL

>LLISTAT DE PERSONES SELECCIONADES I RESERVES (12/03/2019)

>LLISTAT DE PERSONES CONVOCADES A ENTREVISTA (06/03/2018)

>LLISTAT DE PERSONES ADMESES CONVOCADES A LA PROVA DE CATALÀ (05/03/2019)

>LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (04/03/2019)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (27/02/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (08/02/2019)


EXPERT/A DOCENT DE SERVEIS ADMINISTRATIUS PER A PERSONES EN TRACTAMENT DE SALUT MENTAL

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (11/12/18)

>LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (05/12/18)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (04/12/18)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (19/11/2018)


DOCENT EN L'ÀMBIT DE L'ADMINISTRACIÓ

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (17/12/2018)

>LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (12/12/2018)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (03/12/18)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (16/11/2018)


TÈCNIC/A GESTIÓ ESDEVENIMENTS. GARANTIA JUVENIL 2018-19

>LLISTAT DE PERSONES CONVOCADES A ENTREVISTA (17/10/2018)

>LLISTAT DE PERSONA SELECCIONADA I RESERVES (25/10/2018)

TÈCNIC/A EMPRENEDORIA. GARANTIA JUVENIL 2018-19

>LLISTAT DE PERSONES CONVOCADES A ENTREVISTA (17/10/2018)

>LLISTAT DE PERSONA SELECCIONADA I RESERVES (25/10/2018)

TÈCNIC/A COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL. GARANTIA JUVENIL 2018-19

>LLISTAT DE PERSONES CONVOCADES A ENTREVISTA (17/10/2018)

>LLISTAT DE PERSONA SELECCIONADA I RESERVES (25/10/2018)

TÈCNIC/A FORMACIÓ. GARANTIA JUVENIL 2018-19

>LLISTAT DE PERSONES CONVOCADES A ENTREVISTA (17/10/2018)

>LLISTAT DE PERSONA SELECCIONADA I RESERVES (25/10/2018)

TÈCNIC/A INTERMEDIACIÓ. GARANTIA JUVENIL 2018-19

>LLISTAT DE PERSONES CONVOCADES A ENTREVISTA (17/10/2018)

>LLISTAT DE PERSONA SELECCIONADA I RESERVES (25/10/2018)

TÈCNIC/A JOVENTUT. GARANTIA JUVENIL 2018-19

>LLISTAT DE PERSONES CONVOCADES A ENTREVISTA (17/10/2018)

>LLISTAT DE PERSONA SELECCIONADA I RESERVES (25/10/2018)

TÈCNIC/A LOGÍSTICA D'OBRES. GARANTIA JUVENIL 2018-19

>LLISTAT DE PERSONES CONVOCADES A ENTREVISTA (17/10/2018)

>LLISTAT DE PERSONA SELECCIONADA I RESERVES (25/10/2018)

TÈCNIC/A OCUPACIÓ. GARANTIA JUVENIL 2018-19

>LLISTAT DE PERSONES CONVOCADES A ENTREVISTA (17/10/2018)

>LLISTAT DE PERSONA SELECCIONADA I RESERVES (25/10/2018)

TÈCNIC/A RELACIONS LABORALS. GARANTIA JUVENIL 2018-19

>LLISTAT DE PERSONES CONVOCADES A ENTREVISTA (17/10/2018)

>LLISTAT DE PERSONA SELECCIONADA I RESERVES (25/10/2018)

TÈCNIC/A RESPONSABILITAT SOCIAL. GARANTIA JUVENIL 2018-19

>LLISTAT DE PERSONES CONVOCADES A ENTREVISTA (17/10/2018)

>LLISTAT DE PERSONA SELECCIONADA I RESERVES (25/10/2018)

TÈCNIC/A SUPORT JURÍDIC. GARANTIA JUVENIL 2018-19

>LLISTAT DE PERSONES CONVOCADES A ENTREVISTA (17/10/2018)

>LLISTAT DE PERSONA SELECCIONADA I RESERVES (25/10/2018)


TÈCNIC/A DE MANTENIMENT I ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA

> RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (12/09/2018)

LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I NO ADMESES (04/09/2018)

BASES DE LA CONVOCATÒRIA (11/07/2018)


TÈCNIC/A DE CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ D'EMPRESES

> RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (14/09/2018)

LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (2/08/2018)

> LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (26/07/2018)

BASES DE LA CONVOCATÒRIA (06/07/2018)


TÈCNIC/A DE GESTIÓ I COORDINACIÓ D'OPERACIONS PER AL PROJECTE D'ESPECIALITZACIÓ I COMPETITITIVAT TERRITORIAL

> LLISTAT DE PERSONA SELECCIONADA I RESERVES (12/09/2018)

> LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (31/07/2018)

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (24/07/2018) 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA (04/07/2018)


TÈCNIC/A AUX. DE SUPORT A LA INDÚSTRIA

> RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (27/072018)

LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I NO ADMESES (23/07/2018)

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I NO ADMESES (18/07/2018)

BASES DE LA CONVOCATÒRIA (29/06/2018)


BORSA DE PERSONAL DOCENT EXPERT EN SALA / CUINA

> LLISTAT D'ASPIRANTS QUE PASSEN A FORMAR PART DE LA BORSA (5/10/2018)

> CONVOCATÒRIA D'ENTREVISTES PERSONES ASPIRANTS ADMESES (06/09/2018)

> LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES (26/07/2018)

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I NO ADMESES (19/07/2018)

BASES DE LA CONVOCATÒRIA (25/06/2018)


BORSA D'AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES

RESULTAT FINAL: PERSONES QUE PASEN A FORMAR PART DE LA BORSA (14/06/2018)

RESULTAT PROVA D'APTITUD I PROVA DE CATALÀ. CITACIÓ A ENTREVISTA (28/05/2018)

LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I NO ADMESES (27/04/2018)

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (10/04/2018)

BASES DE LA CONVOCATÒRIA (14/03/2018)


TAQUILLERS/ERES / GUARDARROBA

LLISTAT PERSONES SELECCIONADES I RESERVES (27/04/2018)

LLISTAT PERSONES QUE SUPEREN LA PROVA DE CATALÀ (26/04/2018)

LLISTAT PERSONES CONVOCADES A ENTREVISTA (11/04/2018)

LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (26/03/2018)

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (19/03/2018)

BASES DE LA CONVOCATÒRIA (01/03/2018)

ANNEX A LES BASES (01/03/2018)


AUXILIARS D'INSTAL·LACIONS PISCINES MUNICIPALS PER A LA CAMPANYA D'ESTIU

LLISTAT PERSONES SELECCIONADES I RESERVES (27/04/2018)

LLISTAT PERSONES QUE SUPEREN LA PROVA DE CATALÀ (26/04/2018)

LLISTAT PERSONES CONVOCADES A ENTREVISTA (11/04/2018)

LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (26/03/2018)

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (19/03/2018)

BASES DE LA CONVOCATÒRIA (01/03/2018)

> ANNEX A LES BASES (01/03/2018)


CONSERGES AUXILIARS D'INSTAL·LACIONS

LLISTAT FINAL DE PERSONES SELECCIONADES (22/03/2018)

LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I NO ADMESES (13/03/2018)

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I NO ADMESES (08/03/2018)

> BASES DE LA CONVOCATÒRIA (19/02/2018)


EXPERT/A DOCENT DE PINTURA I MANTENIMENT D'ESPAIS PER A PERSONES EN TRACTAMENT DE SALUT MENTAL

Resultat del procés de selecció (13/02/2018)

Llistat definitiu de persones admeses i excloses | convocades a entrevista (09/02/2018)

Llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses (07/02/2018)

BASES DE LA CONVOCATÒRIA (19/01/2018)


OFICIAL 1A NETEJA VIÀRIA

BASES DE LA CONVOCATÒRIA (10/01/2018)
 

OFICIAL 1A JARDINERIA

BASES DE LA CONVOCATÒRIA (10/01/2018)
 

AJUDANT ARQUITECTURA TÈCNICA D'OBRA


BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE PERSONAL TÈCNIC ESPECIALITZAT EN L’ÀMBIT DE L’ORIENTACIÓ I LA INTERMEDIACIÓ LABORAL

> Llistat definitiu de persones aspirants que superen procés de selecció i passen a formar part de la Borsa de Treball (15/12/2017)

Llistat definitiu de persones que superen la prova i estan convocades a entrevista (15/11/2017)

> Llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses (8/11/2017)

> Llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses (31/10/2017)

BASES DE LA CONVOCATÒRIA (9/10/2017)
 

 

 

 

ImprimeixCorreu