Notícies

Propers cursos de Formació Ocupacional

   

Propers cursos de Formació Ocupacional

Si vols millorar el teu CV o fer un canvi de vida professional en qualsevol d'aquestes especialitats, posa't en contacte amb el personal tècnic del Centre de Formació Cal Molins, trucant al 93 745 32 23 o enviant un correu-e a formaciovapor@ajsabadell.cat

CURSOS AL FEBRER

Amb el curs de Gestió integrada de recursos humans, l'alumnat aprendrà a realitzar la gestió administrativa de les activitats vinculades a l’administració de recursos humans i de la informació derivada en el marc d’una organització. Principals sortides professionals: suport al/la tècnic/a de RRHH, administratiu/va de personal, administratiu/va del departament de RRHH o suport en la gestió de nòmines.

En el cas del curs d'Organització i gestió de magatzems, l'alumnat aprendrà a organitzar i controlar les operacions i fluxos de mercaderies del magatzem segons els procediments establerts i normativa vigent. Principals sortides professionals: suport tècnic/a de gestió d’estocs i magatzem, suport al/la responsable de la recepció de mercaderies.

Si tens una professió consolidada i vols aplicar aquests coneixements com a formador/a, aquest febrer et proposem el curs Docència de la Formació Professional per a l'Ocupació el qual et permetrà programar, impartir, tutoritzar i avaluar accions formatives del subsistema de formació professional per l’ocupació, elaborant i utilitzant materials, medis i recursos didàctics. Aquesta formació et permetrà orientar sobre els itineraris formatius i sortides professionals que ofereix el mercat laboral en la seva especialitat i podràs ser personal docent tant en formació no reglada com en formació ocupacional.

QUÈ ÉS LA FORMACIÓ OCUPACIONAL?

La formació ocupacional s’adreça, principalment, a persones en situació d’atur. La finalitat d’aquest tipus de formació és millorar la qualificació professional i/o la capacitat d’inserció laboral de les persones a través del perfeccionament de les seves competències professionals.

Són accions formatives totalment subvencionades. De caràcter teòric i pràctic, poden ser de curta o de llarga durada. També poden incloure pràctiques en empresa.

En aquesta oferta trobareu el llistat de cursos relatius a la convocatòria d'accions formatives subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya i adreçades prioritàriament a persones en situació d'atur per l'any 2017 - 2018 (convocatòria FOAP 2017).

En aquesta oferta trobareu el llistat de cursos relatius a la convocatòria d'accions formatives subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya i adreçades prioritàriament a persones en situació d'atur per l'any 2017 - 2018 (convocatòria FOAP 2017).

+ info i inscripcions: http://bit.ly/fo2017-18

Imprimeix