&

Notícies

A partir del 15 de maig, oberta la preinscripció als Programes de Formació i Inserció (PFI) 2018

El Departament d’Ensenyament amb la regidoria de Treball i Empresa de l’Ajuntament de Sabadell, desenvoluparà en el seu centre de formació Cal Molins dues especialitats dels Plans de Transició al Treball (PTT):
 • Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
 • Auxiliar d’hoteleria: Cuina i serveis de restauració

D’altra banda, tenim pendent d’aprovació una especialitat del Pla d’Iniciació Professional, de la qual farem també el procés de preinscripció:

 • Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers

Per poder cursar aquests programes cal tenir com a mínim 16 anys i com a màxim 21, durant l’any d’inici del programa (2018), no estar treballant, no haver obtingut el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria i que, en el moment d’iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

Per accedir als programes cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció corresponent en el centre que sigui la primera preferència.

El període de preinscripció per a participar en aquest programes s’iniciarà el proper 15 de maig i durarà fins el 25 de maig.

Els criteris de prioritat, barem, per accedir als cursos són els següents:

 1. Proximitat del domicili al lloc de realització del programa: màxim 30 punts
 2. Participació per primera vegada en programes de formació i inserció o altres equivalents (no ha cursat un PQPI, ni un PFI, ni un cicle de Formació Professional): 20 punts
 3. Anys d’escolarització a l’ESO; 5 punts per cada curs escolaritzat.
 4. Últim curs realitzat a l’ESO:
 • 4rt ESO, 20 punts
 • 3er ESO, 10 punts
 • 2on ESO,  5 punts
 1. Entrevista per valorar l’adequació del programa a la situació, als interessos, motivació i actituds de l’alumnat: màxim 30 punts.

L’alumnat dels vostres centres, interessat en cursar alguna de les 3 especialitats, hauran de passar per les instal·lacions de Cal Molins, Carrer Calders 32 de Sabadell, en horari de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 i de dilluns a dijous de 16:00 a 18:00h a lliurar les sol·licituds de preinscripció omplertes.

DOCUMENTACIÓ PER DESCARREGAR

Juntament amb les sol·licituds de preinscripció hauran de presentar, la següent documentació:

Alumnes menors d'edat:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a legal.
 • Original i fotocòpia del DNI de l'alumne/a.
 • Certificat d'estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO. I l’últim curs que s’ha realitzat o s’està realitzant (adjuntem model).

Alumnes majors d'edat:

 • Original i fotocòpia del DNI de l'alumne/a.
 • Certificat d'estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO. I l’últim curs que s’ha realitzat o s’està realitzant. (adjuntem model)

Al mateix moment de preinscripció, se li donarà dia i hora per una sessió informativa on s'explicaran els continguts d'aquests cursos. Seria recomanable l’assistència dels familiars a aquesta Sessió Informativa.

 

Fases

Dates

 Presentació de sol·licituds

del 15 al 25 de maig

 Entrevistes d’orientació i valoració

del 15 de maig al 1 de juny

 Llistes amb el barem provisional

4 de juny

 Reclamacions

del 5 al 7 de juny

 Llistes amb el barem definitiu

11 de juny

 Publicar l'oferta definitiva       

2 de juliol

 Publicar les llistes d'admesos

2 de juliol

 

MÉS INFORMACIÓ
 
Posa't en contacte amb el personal tècnic dels programes PFI-PTT al telèfon 93 745 32 23
 
 

ImprimeixCorreu