Notícies

7 d'octubre, sessió informativa sobre 10 ofertes de feina per a joves de Garantia Juvenil

El proper 7 d'octubre es presentarà a l'auditori del Vapor Llonch una nova oferta de 10 llocs de treball provinents del programa de Garantia Juvenil en una sessió informativa oberta a les persones interessades.

L'Ajuntament de Sabadell, a través del seu servei de Promoció Econòmica, busca 10 joves de fins a 29 anys que estiguin inscrits al programa de Garantia Juvenil per ocupar diferents llocs de treball durant 6 mesos en l'administració:

 • 1 Tècnic/a de xarxes socials
 • 1 Tècnic/a d'intermediació laboral
 • 1 Tècnic/a de formació
 • 1 Tècnic/a de logística d'obres
 • 1 Tècnic/a d'emprenedoria
 • 1 Tècnic/a de comunicació audiovisual
 • 1 Tècnic/a de joventut
 • 1 Tècnic/a de suport jurídic
 • 1 Tècnic/a superior administratiu/va*
 • 1 Tècnic/a informàtic/a*

REQUISITS

Les persones aspirants han de complir les següents condicions:

 • Tenir 29 anys com a màxim
 • Estar inscrits/tes al sistema de Garantia Juvenil
 • Estar inscrits/tes com a persona demandant d'ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
 • Acreditar la possessió d'un títol universitari o de *formació professional de grau superior
 • Complir els requisits de la modalitat de contracte en pràctiques

CONTACTE

Les persones interessades podeu assistir a la reunió informativa que tindrà lloc el proper 7 d'octubre, a les 11:30 h, a l'Auditori del Vapor Llonch. Per inscriure-us-hi, escriviu un correu electrònic a Promoció Econòmica de Sabadell indicant la plaça a la qual voldreu concórrer i deixant el vostre contacte.

DOCUMENTACIÓ

Cal que les persones citades a la sessió informativa hi assisteixin aportant la següent documentació:

 • Currículum
 • Fotocòpia DNI
 • Fotocòpia del títol
 • Justificant inscripció atur
 • Justificant inscripció programa Garantia Juvenil

La subvenció està destinada a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. És una iniciativa europea d'ocupació per reduir l'atur juvenil. Si desitges obtenir més informació sobre el programa, clica aquí.

 

Imprimeix