&

  • baner1
  • baner2
  • baner3
  • baner4
  • baner5
  • baner6

Ocupació

Plans d'Ocupació

 
Els plans d'ocupació són programes destinats a promoure la contractació laboral de persones en situació d'atur per a la realització d'actuacions de caràcter temporal i d'interès general i social.
 
El Servei d'Ocupació de Catalunya subvenciona el cost salarial i de Seguretat Social derivada de la contractació laboral de persones aturades.
 
Les actuacions descrites tenen naturalesa addicional respecte de les actuacions habituals de les entitats que promouen els plans d'ocupació i tenen com a objectiu proporcionar una feina a les persones que d'una altra manera tindrien grans dificultats per trobar un en el mercat obert.
 
Les entitats que poden sol·licitar subvencions per a plans d'ocupació són les entitats locals de Catalunya i les seves entitats dependents o vinculades, i les entitats i institucions sense ànim i lucre i universitats públiques amb seu a Catalunya.
 
Poden ser beneficiaris/àries dels plans d'ocupació les persones inscrites a les oficines de Treball com a demandants d'ocupació no ocupades, amb les prioritats que es determinin en la convocatòria corresponent.
 
Les convocatòries respectives concreten els requisits a què s'han d'ajustar les entitats sol·licitants, els criteris que han de complir els projectes i els sectors, actuacions i col·lectius de persones desocupades que poden ser contractades.

 

ImprimeixCorreu

Programa Diputació de Barcelona

Plans locals d'ocupació que milloren i fomenten l'ocupació i l'ocupabilitat de les persones i contribueixen al desenvolupament econòmic dels territoris de Barcelona província.

Programa Enfeina't

Programa adreçat a persones en atur de llarga durada. L'objectiu és la inserció laboral amb un contrate laboral i acompanyament. 

Garantia Juvenil

Contractació en pràctiques de joves amb formació, beneficiaris del programa de Garantia Juvenil a Catalunya per tal d emillorar la seva ocupabilitat. 

Pla de Treball als Barris

Projectes intergrats als barris del les zones del sud i del Ripoll de Sabadell amb l'objectiu d'intervenir sobre les persones en situació d'atur. 

Treball i Formació

Programes per a persones en situació d'atur de llarga durada per afavorir-ne la inserció laboral i millorar-ne l'ocupabilitat. 

Mainaderes

Servei per al personal de Promoció Econòmica de Sabadell i per a persones usuàries dels nostres serveis per conciliar la vida laboral i la familiar. Per a infants de 0 a 3 anys.