Blog OEL

El teixit empresarial a Sabadell

El teixit empresarial a Sabadell

Segons les darreres dades disponibles del registre Mercantil, l’any 2015 hi havia comptabilitzades 2.672 societats mercantils a Sabadell, un 19,7% menys que l’any anterior (656 empreses menys). Aquestes van generar un volum de negocis de 3.616,5 milions d’euros (un 3,2% més respecte de l’any anterior), amb un total de 23.806 treballadors ocupats (un 1,9% més).

Per grans sectors d’activitat, el 72,4% de la facturació correspon al sector serveis, el 17.3% a la indústria i el 10% a la construcció. Les principals activitats econòmiques per volum de facturació són la venda de vehicles, amb poc més de 618 milions d’euros (un 17,1% del total de la facturació a la ciutat), els productes de consum, amb 398,7 milions d’euros (un 11% del total) i les activitats immobiliàries, amb 255,3 milions d’euros (un 7,1% del total).

La facturació per càpita va ascendir als 17.366 euros per habitant, 506 euros més que l’exercici anterior (un 3% més). I la productivitat per empleat a Sabadell l’any 2015 va ser de 151.915 euros per treballador, 1.910 euros més que l’any 2014 (1,3%).

Quina és la presència de les empreses grans a Sabadell? El 48,5% de la facturació de les 2.672 empreses de Sabadell prové de societats anònimes, mentre que el 51% prové de societats laborals. El 0,5% restant prové de les cooperatives.

Finalment, pel que fa a la presència d’empreses històriques a Sabadell (més de 50 anys), aquestes representen el 2,4% del total, el mateix percentatge registrat l’any abans.

Imprimeix