Blog OEL

El 49,5% dels habitatges ofertats en lloguer a Sabadell es troben al 1r districte

El 49,5% dels habitatges ofertats en lloguer a Sabadell es troben al 1r districte

Segons les dades disponibles en els diferents portals immobiliaris analitzats, en finalitzar l’any 2018 hi havia 200 habitatges en lloguer ofertats a Sabadell, 53 més que un any abans (un 36,1% més anual).

Si desglossem l’oferta de lloguer per districtes, el 49,5% dels habitatges pertanyen al 1r districte. El segueixen el 2n i el 5è districte, amb el 12,5% cadascun.

Si l’anàlisi es fa per sectors, el 41,5% dels habitatges publicats en portals immobiliaris pertanyen al sector Centre, el 12,0% al sector de la Creu Alta i el 8,0% als sectors de Can Feu i Sant Oleguer, respectivament.

Pel que fa al preu mig del lloguer, aquest se situa en els 1.004,68€ pel conjunt de la ciutat (un 0,9% menys que un any abans). Per districtes, el 5è encapçala el rànquing, amb 1.461,60€ mensuals de lloguer. El segueixen el 1r districte, amb 1.016,82€ i el 2n districte, amb 961,20€. D’aquests tres districtes sols el 5è districte registra un augment interanual del preu mig de lloguer (un 69,8% més), mentre que el 1r i el 2n districte registren descensos (6,2% i 8,0% menys, respectivament).

Per sectors, Can Feu és el que registra el preu mig del lloguer ofertat més elevat, amb 1.825,63€, seguit pel sector Centre, amb 1.043,55€ i el sector de la Creu Alta, amb 972,08€. Pel que fa a l’evolució interanual, el sector de Can Feu registra un augment del 129,6%, mentre que els sectors Centre i Creu Altra registren un descens del -7,6% i del -11,5%, respectivament.

La superfície mitjana dels habitatges de lloguer ofertats a Sabadell és de 116,64m2 (un 2,6% menys que un any abans). Els habitatges en lloguer amb una major superfície es localitzen en el districte 5è, amb 193,44m2, seguit pel districte 1r, amb 113,43m2 i el districte 2n, amb 110,72m2. Com ja s’explica en l’informe trimestral de l’oferta de lloguer a Sabadell, aquest fet ve donat perquè és en aquests districtes on hi ha una major oferta de cases de lloguer. Pel que fa a l’evolució interanual de la superfície mitjana en aquests districtes, el districte 5è és l’únic que registra un augment (95,7% més), i tant el districte 1r com el 2n registren descensos (un 11,4% i 13,8% menys, respectivament).

Per sectors, Can Feu encapçala el rànquing amb 247,13 m2, seguit pel sector Centre, amb 115,07 mi el sector de la Creu Alta, amb 112 m2. En termes d’evolució interanual, el sector de Can Feu registra un increment del 174,6%, mentre que els sectors Centre i Creu Alta registren una davallada del 13,1% i del 16,0% respectivament.

 

Imprimeix