Blog OEL

Sabadell va arribar aquest setembre al seu màxim de contractes laborals signats des de l’octubre del 2007

Sabadell va arribar aquest setembre al seu màxim de contractes laborals signats des de l’octubre del 2007

Segons les dades publicades per l’Observatori del Treball i Model Productiu del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, aquest passat mes de setembre es van formalitzar 6.345 contractes laborals a la ciutat, la xifra més alta de contractacions des de l’octubre del 2007 quan s’havia arribat a 7.143 contractes. De fet sols s’havia superat la xifra dels 6.000 contractes mensuals en una ocasió durant aquest període i va ser el passat mes de juliol amb 6.051 contractes. 

 

D’aquests 6.345 contractes, 5.507 són temporals i 838 són indefinits. Alhora la contractació femenina és superior a la masculina en aquests moments ja que el 54% d’aquests contractes han estat signats per dones.

En aquests moments la tendència mostra que els contractes temporals de durada indeterminada (+19,6% anual; 296 contractes més) augmenten més que la resta de tipologies mentre que els contractes de durada inferior o igual a 1 mes (-2,2% anual; 48 contractes menys) disminueixen.

En aquesta línia ens contractes indefinits també experimenten un augment (+9,4% anual; 72 contractes més) mentre que les contractacions per mitjà d’empreses de treball temporals tendeixen a disminuir (-10,6% anual; 174 contractes menys).

Finalment pel que fa referència a les ocupacions, els tècnics i els professionals de suport són els que presenten l’increment més notable amb 214 contractes més (+22,5% anual), seguit pels professionals científics i intel·lectuals amb 130 contractes més (+17,6% anual) i les ocupacions elementals amb 113 contractes més (+6,7% anual).

Imprimeix