Blog OEL

La COVID-19, el confinament i el possible “baby boom”

Ben entrat el confinament de l’any 2020 van començar a aparèixer titulars a la premsa que pronosticaven un “baby boom” arran d’estar tancats tantes setmanes a casa. D’altres però, pronosticaven tot el contrari argumentant que les parelles no estaven acostumades a passar el dia plegats i que això podia incrementar les tensions de la convivència i provocant així tot el contrari.

Durant aquest any ja hem anat veient titulars publicats en premsa que afirmaven que no hi ha hagut un “baby boom” arran del confinament, ans al contrari: s’ha produït un descens del nombre de naixements. Ha estat també així a Sabadell?

En aquest article s’analitzen les dades de naixements a Sabadell des del 1975 fins al 2020, posant especial èmfasi amb les dades de l’any anterior (en el moment de la publicació d’aquest article encara provisionals).

 
Naixements a Sabadell
Infogram

 

Tal i com es pot veure en el gràfic, el punt màxim de naixements, curiosament, es produí en el principi de la sèrie, l’any 1975, amb 3.931 naixements a la ciutat. La xifra mínima de naixements en aquest període, per contra, es registrà l’any 1995 amb 1.636 naixements.

En el gràfic s’aprecia una tendència decreixent, tot i que amb algunes fluctuacions, fins a l’any 1999 (1.683 naixements) quan es produeix un canvi de tendència i el nombre de naixements incrementa positivament any rere any fins al 2008 -coincidint amb l’esclat de la crisi econòmica i financera- quan es registren 2.633 naixements, el màxim de gairebé les tres darreres dècades.

A partir del 2008 es produí un nou canvi de tendència i la xifra de naixements s’ha vist reduïda any rere any, amb l’excepció de l’any 2016 quan es va registrar un increment interanual del 2,7% (56 naixements més).

Si posem el focus en les darreres dades disponibles, l’any passat a Sabadell van néixer un total de 1.709 nens i nenes, el que suposa un descens interanual del 9,1% (172 naixements menys).  Aquesta xifra és la xifra absoluta més baixa dels darrers 20 anys.

Si ho analitzem des del punt de vista de la variació interanual ens apareix la taula següent:

Es pot observar com l’any amb una variació negativa més acusada va ser el 1976 amb una variació del -18,3% (721 naixements menys). I l’any 1977, per contra, registra la variació interanual positiva més acusada amb un 16,7% (536 naixements més).

Si analitzem però la última dècada veiem que l’any amb un major increment va ser l’any 2000 amb un 11,8% positiu (198 naixements més) i veiem com l’any 2020 va ser doncs l’any amb la davallada més intensa, amb un 9,1% negatiu (172 naixements menys). De fet, la davallada de l’any 2020 és la més intensa des de 1983 (-9,3%).

Per tal de veure-ho encara amb més detall podríem analitzar les dades mensuals de naixements nou mesos després del primer confinament. Tenint en compte que el confinament va començar el mes de març de 2020, hauríem d’observar els naixements del desembre del 2020 en endavant. Malauradament sols disposem de dades fins al desembre del 2020.

Curiosament, s’observa com el mes de desembre és el mes de 2020 amb la variació interanual més negativa (-28,0%).

Pel que un cop analitzades les dades podem afirmar que durant els mesos de confinament alguns van aprendre de teletreballar, d’altres van començar a cuinar, molts van conèixer una mica més als seus veïns, però el confinament no va incrementar tampoc la xifra de naixements a Sabadell, sinó que la va disminuir enregistrant la xifra més baixa dels darrers 20 anys.

Imprimeix