Programes de formació i treball 2021-2022

TREBALL ALS BARRIS

Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball  als barris 2021

 

TIF -  PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ

 

PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL DE CATALUNYA

Subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. La Garantia Juvenil és una iniciativa europea d'ocupació per reduir l'atur juvenil

 

PLANS LOCALD'OCUPACIÓ. DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Plans locals d'ocupació inclós en la convocatòria del Catàleg 2022 

 

 

Imprimeix