Per saber-ne més

SOBRE ALGUNS DELS PRINCIPALS AGENTS QUE TREBALLEN AL TERRITORI

A Sabadell:

Al Vallès Occidental:

A Catalunya:

A l’Estat:

Al món:

SOBRE COM INFORMAR-SE DE L'ESS I DEL COOPERATIVISME

Segueix l’activitat dels principals agents de l’ESS

SOBRE EINES PER ACCEDIR AL MERCAT SOCIAL
SOBRE LLEIS
  • Coneix la Llei en que s’emmarca l’Economia Social a Catalunya:

La Llei 5/2011 de l’Economia Social

Segons la Llei 5/2011 de l’Economia Social, en formen part: les cooperatives, les mutualitats, les fundacions i les associacions que porten a terme activitat econòmica, les societats laborals, les empreses d’inserció, els centres especials de treball, les confraries de pescadors, les societats agràries de transformació i les entitats singulars creades per normes específiques que es regeixen pels principis anunciats a l’article 4 de la mateixa Llei, és a dir, les entitats de l’economia social actuen sobre la base dels següents principis orientadors:

  1. Primacia de les persones i de la finalitat social sobre el capital, que es concreta en gestió autònoma i transparent, democràtica i participativa.
  2. Aplicació dels resultats obtinguts de l’activitat econòmica, principalment en funció del treball aportat i servei o activitat realitzada per les sòcies i socis o pels seus membres i, si escau, a la finalitat social objecte de l’entitat.
  3. Promoció de la solidaritat interna i amb la societat.
  4. Independència respecte als poders públics.

I per saber-ne encara més...

L’Ajuntament ha col·laborat amb la Universitat Autònoma de Barcelona i el Teler Cooperatiu per organitzar un Postgrau en Economia Social i Solidària. Es realitzen la major part de les classes al Campus UAB de Sabadell. El 2019 s’està celebrant la 2a edició. Més informació a la pàgina web de la UAB:

-Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social

MÉS INFORMACIÓ SOBRE L'ESS I L'ADMINISTRACIÓ
Guies de la Diputació de Barcelona (en PDF descarregable):
Guies, recursos i pràctiques:

Per aprendre’n més, són de molt interès les Publicacions de la XES. Però l’ESS vol incidir en la transformació de l’economia per incloure-hi una perspectiva feminista, donar i rebre suports de les finances ètiques, ser preceptora del consum responsable i de proximitat i la comercialització justa...

Així doncs i a tall d’exemple, compartim una guia i algun exemple pràctic d’alguns d’aquests eixos temàtics.

Sobre economia feminista:
Sobre habitatge cooperatiu:
Sobre finances ètiques:
Sobre consum conscient i responsable:

Imprimeix