Enfeina't

Enfeina't és un programa adreçat a persones en atur de llarga durada. S’entén per persona aturada de llarga durada la persona demandant inscrita a l'Oficina de Treball un mínim de 12 mesos, continuats o no, dins d'un període de 18 mesos i que compleix aquesta condició encara que s'hi hagués inscrit abans.

L'objectiu d'aquest programa és la inserció laboral d'aquestes persones proporcionant-los un contracte laboral i un acompanyament de reforç al llarg de tot el període de contractació. Els participants podran reprendre la seva experiència professional i adquirir una millora de la seva ocupabilitat.

La durada habitual de les contractacions del Programa Enfeina't oscil·la entre els 6, 9 i 12 mesos.

Les diferents especialitats de les contractacions són:

  • Obres
  • Neteja viària
  • Logística i magatzem
  • Comunicació
  • Xarxes
  • Atenció a la infància
  • Acompanyament a la gent gran
  • Atenció al ciutadà

Per participar en els processos de selecció de les persones que es beneficiaran del programa ENFEINA’T s’ha d’estar inscrit a l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG).

enfeina't enfeina't


"Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa ENFEINA'T"

Import atorgat: 511.794 €
Participants atorgats : 20


enfeina't

Imprimeix