Què és?

L’Ajuntament de Sabadell, el Consell Intersectorial d’Empresaris de Sabadell i Comarca (CIESC), Petita i Mitja Empresa de Catalunya (PIMEC), Cambra de Comerç de Sabadell, Comissions  Obreres de Catalunya (CCOO) i Unió General de Treballadors (UGT) han segellat  amb data del 15 de juny de 2021 una declaració conjunta per a la creació de la Taula per al Desenvolupament Econòmic i la Competitivitat de Sabadell. L’aliança pretén rellançar el dinamisme socioeconòmic i la promoció dels actius i potencialitats de la ciutat per mitjà d’una eina estable de diàleg i col·laboració publico-privada.

Aquesta Taula té com a llavor el pla de reactivació econòmica que l’Ajuntament de Sabadell ha posat en marxa per fer front a les conseqüències econòmiques i socials provocades per la COVID-19. A banda de tractar mesures puntuals i conjunturals s’ha valorat necessari constituir un òrgan estable per avançar i compartir entre l’Ajuntament i els agents socioeconòmics locals l’estratègia a seguir per la ciutat a mig i llarg termini per afrontar en la millor de les condicions els reptes futurs en matèria econòmica i d’ocupació.

Les entitats i institucions implicades participaran en grups de treball aportant coneixement i visió critica i aspectes clau a millorar. Els àmbits de treball de la Taula per al Desenvolupament Econòmic i la Competitivitat de Sabadell seran la promoció de la ciutat i captació d’inversions, així com un pla d’internacionalització de la ciutat, un pla d’impuls a l’emprenedoria en activitats innovadores, com un hub d’innovació i de recerca vinculat al projecte Gran Via del Coneixement. Alhora es tractarà la modernització dels polígons i l’impuls de l’eficiència energètica a les empreses i polígons fomentant l’economia circular, així com la simplificació administrativa en els tràmits que afecten les activitats econòmiques industrials i comercials i l’impuls del comerç de proximitat. També la Taula abordarà l’impuls de llocs de treball de qualitat i la formació de professionals vinculada a les noves tecnologies i especialitzacions econòmiques.

MÉS INFORMACIÓ

Imprimeix