&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

L'economia que posa la vida al centre

Economia Social i Solidària (ESS)

A Sabadell entenem l’Economia Social i Solidària com un conjunt de pràctiques econòmiques i socials que:

Estan orientades a satisfer les necessitats dels seus membres i/o de la societat de forma èticament coherent. Entenem per la satisfacció de necessitats com aquelles que possibiliten viure una vida plena i digna.

Prioritzen aquest objectiu per sobre del lucre, que ha de ser limitat o inexistent

Practiquen la gestió col·lectiva i democràtica, entesa des de la participació de les persones involucrades en els projectes i la preferència de formes jurídiques que incrusten i fomenten aquesta participació al funcionament de l’organització

Desenvolupen la seva activitat des del compromís
ambiental i social
 i practiquen i promouen la igualtat
de gènere, l’equitat social, l’arrelament al territori, la
sostenibilitat ambiental, i la democràcia, a més a més
d’altres valors explicitats a la carta de principis i al
manifest de la Xarxa d’Economia Solidària.

Tenen voluntat de canvi social.

Aquest marc conceptual de l’ESS a Sabadell es va definir conjuntament amb les entitats del territori que van participar en l’elaboració del Pla Estratègic d’Impuls de l’Economia Social i Solidària a Sabadell l’any 2017.

QUÈ FEM DES DEL PROGRAMA D’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA?

El programa de foment de l’ESS té com a objectiu donar visibilitat i posar en valor aquest model econòmic, potenciar el treball en xarxa i impulsar iniciatives conjuntes que contribueixin a crear un ecosistema favorable per al creixement i desenvolupament del Mercat Social a la nostra ciutat.

Per contribuir a l’assoliment d’aquest objectiu, les actuacions que s’impulsen o a les quals participa actualment el programa se centren a:

Donar suport a la consolidació de la xarxa d’ESS local:
contribuïr a incrementar i consolidar les aliances entre
iniciatives de l’ESS, i entre aquestes i l’administració
pública, mitjançant espais de coordinació.

Fomentar l’associacionisme cooperatiu mitjançant
accions de sensibilització, divulgatives i formatives
sobre Economia Social i Solidària, el Mercat Social,
i el Consum Responsable i Conscient.

Exercir la Secretaria Tècnica de
la Plataforma Vàlua, la plataforma d’entitats
del Tercer Sector Social de Sabadell.

Participar a la Xarxa de Municipis per l’Economia
Social i Solidària
, i cooperar amb altres xarxes
públiques de foment de l’ESS als àmbits local,
comarcal i català.


Aquesta actuació està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’FSE en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

 

Pla estratègic

Diagnosi ESS

Valua

Consum responsable

Associació XMESS